Chính sách bảo mật

news-image

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

Để bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng trên website, chính sách bảo mật công bố cách thức thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân. Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin và sử dụng biện pháp thích hợp để bảo vệ khỏi truy cập trái phép. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo ngăn chặn được tất cả các truy cập trái phép và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ truy cập trái phép.

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin cá nhân:

Là để truy cập và sử dụng dịch vụ tại website và liên hệ trực tiếp với khách hàng. Chúng tôi thu thập thông tin về số lần viếng thăm, số trang xem và thông tin kết nối đến website. Chúng tôi sử dụng cookie để cá nhân hóa và nâng cao tối đa hiệu quả sử dụng thời gian trực tuyến của khách hàng.

Thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp sẽ được lưu trữ trong quá trình cung cấp dịch vụ hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy thông tin. Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân bằng nhiều công nghệ khác nhau và khuyến cáo khách hàng bảo mật thông tin liên quan đến mật khẩu truy xuất.

Chúng tôi không tiết lộ thông tin cá nhân khách hàng ra ngoài trừ các trường hợp được nêu trong chính sách bảo mật. Nội dung chính sách có thể thay đổi để phù hợp với các nhu cầu và phản hồi từ khách hàng.

Liên hệ qua email [email protected] để đóng góp ý kiến và phản hồi thông tin về chính sách bảo mật.

 

Chia sẻ