Quy chế hoạt động

news-image

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

 1. Chấp nhận các điều khoản sử dụng Bạn phải đồng ý với các điều khoản sử dụng dưới đây để truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin Gatomy. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản sử dụng này hoặc không đủ khả năng hành động pháp lý, bạn phải ngừng truy cập và sử dụng ngay lập tức.

 2. Truy cập Gatomy có quyền thay đổi hoặc ngừng bất kỳ dịch vụ hoặc thông tin nào mà công ty cung cấp mà không cần báo trước. Để truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin của công ty, bạn có thể phải đăng ký và cung cấp các thông tin đăng ký đầy đủ, chính xác và được bảo mật. Nếu bạn được cung cấp tên người dùng, mật khẩu hoặc bất kỳ thông tin nào khác, bạn phải giữ bí mật và không được tiết lộ cho bất kỳ ai khác.

 3. Quyền sở hữu trí tuệ Bạn chỉ được sử dụng các dịch vụ của công ty cho mục đích phi thương mại và không được sao chép, phân phối, sửa đổi, tái xuất bản hoặc truyền tải bất kỳ nội dung hoặc tài liệu nào trên Website của Gatomy mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của công ty.

 4. Thương hiệu Bạn không được sử dụng thương hiệu của Gatomy mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của công ty. Các thương hiệu, biểu tượng, sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba có thể xuất hiện trên Website của công ty, nhưng không nhất thiết chỉ ra bất kỳ sự liên kết nào của các bên thứ ba đó với Gatomy.

 5. Hành vi cấm Bạn chỉ được sử dụng các dịch vụ của công ty cho các mục đích hợp pháp và không được vi phạm pháp luật.

 6. Đóng góp của thành viên Các đóng góp của thành viên trên Website của công ty không được coi là các thông tin bảo mật. Bằng cách đóng góp thông tin trên Website của công ty, bạn đồng ý rằng công ty có quyền sử dụng, phân phối, sửa đổi các thông tin đóng góp này một cách miễn phí và vĩnh viễn.

 7. Giám sát và Thi hành Gatomy có quyền loại bỏ hoặc từ chối đăng bất kỳ thông tin đóng góp nào của thành viên theo đánh giá của công ty; thực hiện các sửa đổi mà công ty cho là cần thiết đối với các đóng góp của thành viên; tiết lộ danh tính của bạn hoặc các thông tin khác về bạn theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền; chấm dứt hoặc đình chỉ truy cập của bạn đến tất cả hay một phần của Dịch vụ công ty cho bất kỳ hoặc không vì lý do gì. Gatomy không thực hiện xem xét các tài liệu trước khi chúng được đăng tải trên các Dịch vụ của Gatomy và không thể đảm bảo loại bỏ nhanh chóng các thông tin này sau khi chúng đã được đăng.

 8. Tiêu chuẩn nội dung Tiêu chuẩn áp dụng cho bất kỳ và tất cả các đóng góp của người sử dụng. Nội dung đóng góp của người dùng phải tuân thủ các qui định pháp luật. Do đó, Gatomy không chịu trách nhiệm với bất kỳ bên thứ ba nào về việc công ty không thể loại bỏ kịp thời các thông tin đóng góp bởi thành viên trên các dịch vụ của Gatomy.

 9. Vi phạm bản quyền Gatomy coi trọng vấn đề bản quyền và sẽ phản hồi lại các thông báo về việc vi phạm bản quyền theo đúng các qui định của pháp luật. Nếu bạn tin rằng bất kỳ thông tin nào cung cấp trên Gatomy vi phạm bản quyền của bạn, bạn có thể yêu cầu loại bỏ các thông tin này từ các dịch vụ của Gatomy bằng cách gửi thông báo cho Gatomy qua thư điện tử hoặc các hình thức liên lạc phù hợp khác.

 10. Dựa vào thông tin cung cấp Các thông tin được cung cấp trên hoặc thông qua Dịch vụ của Gatomy chỉ mang tính chất thông tin chung. Gatomy có thể cập nhật các thông tin này theo thời gian, tuy nhiên, nội dung của chúng không nhất thiết phải hoàn chỉnh hoặc được cập nhật đầy đủ. Thông tin trên trang web Gatomy có thể thay đổi bất cứ lúc nào, và Gatomy không có nghĩa vụ phải cập nhật thông tin đó. Chúng tôi từ chối bất kỳ trách nhiệm liên quan đến độ chính xác, đầy đủ, tin cậy, hiệu quả, sử dụng hay kết quả sử dụng bất kỳ thông tin nào được công bố trên Gatomy; bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành động nào dựa trên việc sử dụng các thông tin này.

 11. Từ chối các bảo đảm Bạn hiểu rằng Gatomy không thể và không đảm bảo rằng các tập tin có sẵn để tải xuống từ Internet hoặc từ các trang web khác sẽ không chứa virus hoặc các chương trình phá hoại khác. Bạn chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các thủ tục kiểm tra cần thiết để bảo vệ bạn chống lại virus và các chương trình phá hoại.

 12. Miễn trừ trách nhiệm pháp lý Trong bất kỳ trường hợp nào, Gatomy sẽ không chịu trách nhiệm đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác về bất kỳ hậu quả phát sinh bên ngoài hoặc liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ hoặc điều khoản sử dụng của Gatomy.

Chia sẻ